Tag Archives: Sebagai alat komunikasi

Terlengkap Sejarah Bahasa Indonesia…

Bahasa indonesia itu pada umunya berasal dari bahasa melayu, pada zaman sebelumnya lebih tepatnya pada dizaman kerajaan sriwijaya bahasa melayu itu banyak digunakan ialah sebagai bahasa penghubung antar suku pada plosok nusantara. Selain itu juga bahasa melayu tersebut di gunakan ialah sebagai bahasa perdagangan antar pedagang dalam suatu nusantara ataupun juga dari luar nusantara. Bahasa melayu itu kemudian menyebar pada pelosok nusantara bersamaan dengan penyebaran… Read More »